Artykuł sponsorowany

Jak adwokat może pomóc frankowiczom?

Jak adwokat może pomóc frankowiczom?

Frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty hipoteczne zaciągnięte we frankach szwajcarskich, od lat borykają się z problemami wynikającymi z niekorzystnych zmian kursów walut. Wielu z nich zwraca się o pomoc do adwokatów, którzy są w stanie udzielić wsparcia prawnego i pomóc w negocjacjach z bankami. W tym artykule przyjrzymy się, jak adwokaci mogą pomóc frankowiczom w walce o swoje prawa oraz jakie korzyści mogą wyniknąć z takiej współpracy.

Przeczytaj również: Jakie formalności należy załatwić po otrzymaniu spadku?

Analiza umowy kredytowej

Pierwszym krokiem, jaki podejmuje adwokat wspierający frankowicza, jest dokładna analiza umowy kredytowej pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Adwokaci sprawdzają m.in. czy bank dostarczył klientowi wszystkie wymagane informacje dotyczące ryzyka walutowego oraz czy umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto adwokaci mogą badać, czy bank stosował nieuczciwe praktyki rynkowe lub naruszał dobra osobiste klienta. Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, adwokat może podjąć dalsze działania w celu dochodzenia roszczeń na rzecz frankowicza.

Przeczytaj również: Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów?

Dochodzenie roszczeń sądowych

Jeśli adwokat stwierdzi, że umowa kredytowa zawiera nieprawidłowości lub naruszenia praw klienta, może zdecydować się na wszczęcie postępowania sądowego przeciwko bankowi. W takim przypadku adwokat przygotowuje odpowiednie pisma procesowe, takie jak pozew czy wniosek o wszczęcie postępowania, oraz reprezentuje frankowicza przed sądem. Działania te mają na celu uzyskanie korzystnego dla klienta wyroku, który może polegać na unieważnieniu umowy kredytowej, zmniejszeniu zadłużenia lub przyznaniu odszkodowania. Jeśli chodzi o pomoc, jakiej oczekują frankowicze, adwokat (Poznań) taki jak Michał Sierpiński z pewnością takowej udzieli.

Negocjacje z bankiem

W przypadku, gdy adwokat uzna, że droga sądowa może być ryzykowna lub długotrwała, może podjąć próbę negocjacji z bankiem w celu rozwiązania problemu frankowicza. Adwokaci posiadają doświadczenie w prowadzeniu rozmów z instytucjami finansowymi oraz znajomość przepisów prawnych, co pozwala im skutecznie negocjować warunki umowy kredytowej na korzyść klienta. W trakcie negocjacji adwokat może dążyć do osiągnięcia ugody z bankiem, która będzie uwzględniać interesy obu stron oraz pozwoli frankowiczowi na uregulowanie swojej sytuacji finansowej.