Artykuł sponsorowany

Legalizacja pobytu w Polsce obywatela Ukrainy. Jak przebiega?

Legalizacja pobytu w Polsce obywatela Ukrainy. Jak przebiega?

W ostatnich latach Polska stała się popularnym celem imigracji dla obywateli Ukrainy, którzy szukają lepszych warunków życia oraz możliwości rozwoju zawodowego. Legalizacja pobytu na terytorium naszego kraju może wydawać się skomplikowanym procesem, jednak z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem można go sprawnie przeprowadzić. W niniejszym artykule omówimy, jak przebiega legalizacja pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz jakie dokumenty są niezbędne do tego celu.

W jaki sposób legalizuje się pobyt Ukraińca w Polsce?

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o różne rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce, w zależności od celu swojego przyjazdu. Najpopularniejszymi opcjami są zezwolenie na pobyt czasowy (ważne do 3 lat), zezwolenie na pobyt stały (bezterminowe) oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (ważne 5 lat). Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać m.in. w celu podjęcia pracy, prowadzenia działalności gospodarczej czy nauki. Pobyt stały przysługuje natomiast osobom, które spełniają określone kryteria, np. posiadają polskie pochodzenie czy są małżonkami obywateli polskich. Rezydent długoterminowy UE to status, który można uzyskać po 5 latach legalnego pobytu w Polsce.

Aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt w celu legalizacji pobytu w Polsce obywatela Ukrainy, musi on przygotować odpowiednie dokumenty. Do podstawowych należą paszport, zdjęcie biometryczne oraz formularz wniosku o zezwolenie na pobyt. Ponadto, w zależności od celu pobytu, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak umowa o pracę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej czy potwierdzenie przyjęcia na studia. W przypadku ubiegania się o pobyt stały lub rezydenturę długoterminową UE konieczne będzie również udokumentowanie spełnienia określonych kryteriów.

Proces ubiegania się o zezwolenie na pobyt dla obywateli Ukrainy rozpoczyna się od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Następnie urząd przeprowadza analizę wniosku i podejmuje decyzję o jego uwzględnieniu lub odmowie. Jeśli decyzja jest pozytywna, obywatel Ukrainy otrzymuje zezwolenie na pobyt w formie karty pobytu. Ważne jest, aby pamiętać o terminowym przedłużaniu zezwolenia na pobyt czasowy oraz zgłaszaniu wszelkich zmian dotyczących danych osobowych czy celu pobytu.