Artykuł sponsorowany

Dlaczego refundacja aparatu słuchowego nie zawsze jest możliwa?

Dlaczego refundacja aparatu słuchowego nie zawsze jest możliwa?

Refundacja aparatu słuchowego to ważna kwestia dla wielu osób dotkniętych problemami ze słuchem. W Polsce dostęp do refundacji jest uzależniony od spełnienia określonych kryteriów, a nie każdy aparat słuchowy może być objęty wsparciem finansowym. W poniższym artykule omówimy czynniki wpływające na możliwość uzyskania refundacji.

Kryteria refundacji aparatów słuchowych

Refundacja aparatów słuchowych w Polsce jest możliwa dzięki programowi finansowanemu przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Aby skorzystać z tego wsparcia, pacjent musi spełniać określone kryteria. Przede wszystkim, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na stopień utraty słuchu. Ponadto, pacjent musi być skierowany przez lekarza specjalistę na badania audiologiczne oraz dostosowanie aparatu słuchowego. Ważnym elementem jest również wybór odpowiedniego modelu aparatu, który będzie spełniał wymagania NFZ i był objęty refundacją.

Rodzaje aparatów słuchowych

Na rynku dostępne są różnorodne modele aparatów słuchowych, które różnią się między sobą m.in. technologią, komfortem noszenia i ceną. Wyróżniamy trzy główne typy aparatów słuchowych, które mogą być refundowane przez NFZ. Są to aparaty zauszne (BTE), aparaty całkowicie w kanale słuchowym (CIC) oraz aparaty w kanale słuchowym (ITC). Każdy z tych rodzajów posiada swoje zalety i wady, dlatego wybór odpowiedniego modelu powinien być uzależniony od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego preferencji.

Ograniczenia refundacji

Niestety, nie wszystkie aparaty słuchowe są objęte refundacją NFZ. Program ten obejmuje tylko wybrane modele, które spełniają określone wymagania techniczne i jakościowe. W praktyce oznacza to, że często pacjenci muszą zrezygnować z nowoczesnych rozwiązań, takich jak aparaty słuchowe z funkcją łączności bezprzewodowej czy sterowania za pomocą aplikacji mobilnej. Ponadto, refundacja aparatu słuchowego w Kostrzynie nad Odrą może nie pokryć całkowitego kosztu aparatu – pacjent może być zobowiązany do dopłaty własnej.